Doorbraak Radio

Hannes Van Parijs: ‘Deur op een kier om inhoud berichten te lezen via dataretentiewet’

August 11, 2021 Doorbraak Season 3
Doorbraak Radio
Hannes Van Parijs: ‘Deur op een kier om inhoud berichten te lezen via dataretentiewet’
Show Notes

In een arrest van 22 april 2021 heeft het Grondwettelijk Hof de dataretentiewet van 2016 vernietigd. Het Hof oordeelde dat de algemene en ongedifferentieerde bewaring van gegevens met betrekking tot elektronische communicatie het recht op eerbiediging van het privéleven schendt. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Hannes Van Parijs, secretaris-generaal van Jong Vld, meer uitleg over de dataretentiewet en zijn bezorgdheden bij deze wet.

Support the show (https://doorbraak.be/steun/)